สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์อย่างใกล้ชิด คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “ห้องเรียนกลางแจ้ง” เพื่อเรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ภายในโครงการฯ โดยมีเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริงเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ

เรามีโปรแกรมห้องเรียนกลางแจ้ง 3 รูปแบบให้เลือกตามระดับความสนใจ
รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมห้องเรียนกลางแจ้ง ชาวนาสมัครเล่น 1.5 ชั่วโมง
 • เดินเยี่ยมชมฐานเรียนรู้
 • โรงนิทรรศการ
 • แปรรูปกล้วยตาก  แปรรูปไข่เค็ม
 • บ่อหมักก๊าซชีวภาพ
 • บ่อไส้เดือน
 • โรงเพาะเห็ด
 • แปลงกุหลาบ แปลงนา
 • คอกควาย
ห้องเรียนกลางแจ้งแบบครึ่งวัน (Outdoor Classroom) 
 • เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดม่อฮ่อมเป็นชาวนาอย่างเต็มตัว
 • นั่งรถอีแต๋นทัวร์โครงการ
 • เก็บไข่เป็ดที่เล้า
 • ชมฝูงควาย กว่า 200 ตัว
 • ชมสวนสัตว์ในสนามบิน
 • ชมโรงสีข้าวกล้อง
 • เที่ยวแปลงผักอินทรีย์
 • เที่ยวคอกควาย
 • ถอนกล้า ดำนา
 • รับประทานอาหารกลางวันกับเมนูออแกนิกมากมาย
ห้องเรียนกลางแจ้งแบบเต็มวัน (Seeding Till Cooking)
 • เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดม่อฮ่อมเป็นชาวนาอย่างเต็มตัว
 • นั่งรถอีแต๋นทัวร์โครงการ
 • เก็บไข่เป็ดที่เล้า
 • ชมฝูงควาย กว่า 200 ตัว
 • ชมสวนสัตว์ในสนามบิน
 • ชมโรงสีข้าวกล้อง
 • เที่ยวแปลงผักอินทรีย์
 • เที่ยวคอกควาย
 • ถอนกล้า ดำนา
 • เรียนรู้การทำอาหารแบบเกษตรอินทรีย์
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • ช่วงบ่าย สนุกกับการเรียนรู้งานใบตองและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ห้องเรียนกลางแจ้ง หลักสูตรมืออาชีพ 3วัน 2 คืน 
 • สนุกกับการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบเจาะลึกในทุกขั้นตอน
 
เราจัดเตรียมชุดชาวนาและรองเท้ายางไว้สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมห้องเรียนกลางแจ้งที่ต้องลงดำนาหรือเกี่ยวข้าว
ทั้งยังมีที่พัก 3 รูปแบบ คือ โฮมสเตย์ บังกะโล "ไร่สบายสบาย" และสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท ไว้รองรับการพักแรม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งสำหรับกิจกรรมห้องเรียนกลางแจ้งและที่พักได้ที่ บริษัท สุโขทัยทราเวิลเซอร์วิส จำกัด โทร. 055-613-075-6
 
 
เบอร์ติดต่อ : มือถือ 086-3985727 / 086-2023757 สำนักงาน 055-647290 แฟกซ์ 055-647145 ร้านอาหารครัวสุโข  055-647144
Copyright © 2009 Agriculture Project Sukhothai Airport. All Rights Reserved.
E-mail : na_sukhothai@hotmail.com