“ข้าวหอมสุโข”
ข้าวอินทรีย์ระดับพรีเมี่ยม คัดคุณภาพอย่างพิถีพิถันให้ได้เฉพาะเมล็ดสวยและสมบูรณ์ มีให้เลือกทั้งข้าวกล้องหอมดำ ข้าวกล้องหอมแดง ข้าวกล้องหอมผสม และข้าวซ้อมมือสีชมพู
รายละเอียด >>
 

"ประกาศเรื่องวันหยุดแรงงานแห่งชาติ"

โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ประกาศหยุดงานทุกแผนก ในช่วงวันแรงงาน วันที่ 29 – 30 เมษายน และ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยเริ่มทำงานปกติในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558

 

"ประกาศเรื่องวันหยุด"

โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย จะปิดทำการ ทุกวันพุธ ในส่วนของกิจกรรมทัวร์ห้องเรียนกลางแจ้ง, ร้านอาหารครัวสุโขทัย และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคม เราจึงลงมือพลิกฟื้นผืนดินบางส่วนรอบสนามบินสุโขทัยให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวตั้งแต่เมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว
เริ่มต้นจากปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีในแปลงนาขนาดเล็ก ค่อยๆ เรียนรู้และสะสมประสบการณ์ทีละน้อย ก่อนจะขยายอาณาเขตให้กว้างขวางขึ้นอย่างช้าๆ กระทั่งก่อร่างเป็น “โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย” ดังที่เห็นในปัจจุบัน
ถึงวันนี้เรารู้แล้วว่า...เกษตรอินทรีย์ในวิถีแห่งความพอเพียงคือคำตอบที่ทำให้ทุกชีวิตยิ้มได้...
เราจึงภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการผลิตอาหารซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังยินดีจะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ระบบเกษตรอินทรีย์แพร่หลายยิ่งขึ้นในประเทศไทย

 
 
Fanpage ผลิตภัณฑ์ "สุโข" 

ติดตามสินค้าของโครงการเกษตรอินทรีย์ ได้ที่ www.facebook.com/sukhoproduct

   
"รับรางวัล PATA Gold Award 2012"

คุณศุทธาวดี เจริญรัถ ผู้จัดการทั่วไป โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย เดินทางไปรับรางวัล PATA Gold Award 2012 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555

รางวัล PATA (Pacific Asia Travel Association หรือสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยซึ่งตรงตาม Concept ของ 7 Green ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย ได้ส่งผลงาน 2 ชิ้นเข้าประกวด ร่วมกับชุมชน บ้านนาต้นจั่น และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ถึง 2 รางวัล คือ

  1. โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย จ.สุโขทัย ชนะเลิศในประเภท Environment-Ecotourism
  2. ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ชนะเลิศในประเภท Heritage and Culture


   
"พิธีไหว้นา "

โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ได้จัดพิธีไหว้นา เนื่องในวันพืชมงคลเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 การไหว้นานี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลในฤดูกาลทำนาเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูแห่งการเพาะปลูก พืชผลจะได้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยจัดพิธีพราห์มในการไหว้นาโดยใช้เครื่องประกอบพิธีทั้งคาวและหวานอย่างมากมาย และยังมีพิธีการเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

   
"รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ"

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

   
รางวัลผลิตภัณฑ์ "ข้าวหอมสุโข" ได้รับคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2553 ครั้งที่ 1 ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสุโขทัย
“ห้องเรียนกลางแจ้ง”
สำหรับผู้ที่สนใจสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยตนเอง เราเปิดโอกาสให้คุณได้ลองใช้ชีวิตแบบเกษตรกร เดินย่ำปักดำต้นกล้า จับเคียวเกี่ยวข้าว ลงมือปลูกผัก ตัดผักสดจากแปลง ลองทำปุ๋ยจุลินทรีย์และอื่นๆ
รายละเอียด >>
เบอร์ติดต่อ : มือถือ 086-3985727 / 086-2023757 สำนักงาน 055-647290 แฟกซ์ 055-647145 ร้านอาหารครัวสุโข  055-647144
Copyright © 2009 Agriculture Project Sukhothai Airport. All Rights Reserved.
E-mail : na_sukhothai@hotmail.com